• Welke stappen worden gedaan bij bodemonderzoek?

  2binsite

  Hoe archeologisch bodem onderzoek wordt uitgevoerd

  Archeologisch onderzoek is meestal een wettelijk verplichting bij het bewerken van bodems tijdens plannen en bouw van huizen of gebouwen. Hoe dieper men graaft hoe meer kan dat men op archeologische vondsten stuit. Deze zijn wettelijk beschermd in Nederland. U mag daarom niet zomaar aan graafwerkzaamheden doen zonder duidelijkheid of onderzoek wel of niet verplicht is. Het is belangrijk uzelf goed te laten informeren bij de gemeente. Archeologisch onderzoek kent verschillende stappen. Eerst wordt er bureauonderzoek gedaan. Hierin kijkt men of het gebied mogelijk archeologische vondsten kan bevatten. Om dit te bevestigen wordt booronderzoek gedaan. Hier worden gaten in de grond geboord om te kijken of er op oude resten wordt gestuit. Als dit het geval blijkt wordt proefsleuven onderzoek gedaan. Hier wordt de omvang, conservatie, datering en waarden van archeologische vondsten bepaald. Bij ondiepe graafwerkzaamheden is archeologisch onderzoek niet altijd nodig. Er is namelijk een wettelijk grens bepaald. Maar als er onder die grens wordt gegraven kan het gebied wel aan het onderzoek worden onderworpen. Vondsten van welke waarde dan ook dienen wettelijk te worden beschermd. Soms worden vondsten ontzien. Bij de gemeente kunt u tevens informeren of u dit onderzoek moet laten uitvoeren.

   

  Bureau, boor en proefsleuven onderzoek

  Bureauonderzoek bepaald bepaalde verwachtingen van oude objecten in het gebied. Denk aan grafheuvels of monumenten. Ook de datering kan worden ingeschat samen met mogelijkheden zoals omvang en kenmerken van de oude vondsten. Ook diepte van vondsten wordt op deze manier bepaald en het achtergrondverhaal van het tijdperk waar de vondsten uit dateren. Bij dit onderzoek worden diverse online informatiesystemen geraadpleegd. Denk aan rijksdienst cultureel erfgoed en Archis voor culturele informatie. De AMK bepaald waar archeologische monumenten kunnen liggen. Bij het booronderzoek worden verwachtingen over archeologische vondsten getoetst. Hierbij worden verwachtingen uit bureau onderzoek getest. Booronderzoeken zijn divers. Zo kan er verkennend worden gekeken of de bodem geheel onaangetast is of sporen bevat. Karterend onderzoek stelt vast of er daadwerkelijk vondsten zijn. Het waarderende deel van het onderzoek bepaald of de vondsten het waard zijn om behouden te worden en of ze veilig gesteld moeten worden binnen de grond of door middel van opgravingen in musea of opslagplaatsen. Proefsleuven onderzoek wordt veel vaker gedaan dan booronderzoek in de waarderende fase. Proefsleuven kunnen makkelijker bepalen wat de echte waarden, tijdperk, datering en omvang van de vondsten zijn. Dit kan dus veel meer details over de vondsten opleveren. Proefsleuven zijn graven die vondsten bloot leggen.

   

   

  Wat kost zo een onderzoek?

  De kosten hangen zeer sterk af van omvang, waarde en soort vondsten. Elk gebied heeft weer een heel ander soort grond. Daarom is er niet een concrete prijs te benoemen. De prijs hangt af van de omvang van het onderzoek en of er wel of geen aanleiding is voor verder onderzoek. Kosten bestaan uit kosten voor het project zelf, voorbereidingen en ook kosten voor uitwerkingen en rapportages. Er zijn vaste protocollen voor het proces samen met bevindingen. Hier vloeien dan kosten uit voort.

   

  https://transect.nl/

  Categories: Architectuur

  Tags: ,

  Comments are currently closed.