• Hoe kunt u een lekkage voorkomen?

  2binsite

  We weten allemaal dat waterschade veel oorzaken, maar ook gevolgen kan hebben. Daarom is het belangrijk dat we zo veel mogelijk ervoor moeten doen om een lekkage te voorkomen. Daarvoor kunnen we als volgt te werk gaan. U gaat eerst bekijken waar er een lekkage zou kunnen ontstaan. Het meest gevoelige deel daarvoor is het dak, dakgoten, dakkapel, leidingen en apparaten zoals bijvoorbeeld een wasmachine. Wanneer u een lekkage heeft kan dat schade toebrengen aan de vloerbedekking, plafond, muren en inboedel. Ook kan er door het vocht een muffe geur en schimmel in huis ontstaan. Daarom moet u, voordat er een lekkage optreedt, voorzorgsmaatregelen nemen. Woont u in Rotterdam of in de omgeving daarvan dan kunt u een loodgieter Rotterdam benaderen. Wanneer u een loodgieter Rotterdam heeft gevonden, die erkend is, kunt u in een gesprek duidelijk maken dat u graag heeft dat uw woning gecontroleerd wordt. Hij zal alle onderdelen van de woning moeten inspecteren, zodat u tijdens de wintermaanden niet onverwachts een lekkage krijgt. Wanneer de loodgieter Rotterdam langskomt zal hij eerst de woning inspecteren en een offerte maken wat er allemaal gedaan moet worden. 

   

  De inspecties die loodgieter Rotterdam zal uitvoeren

  Een loodgieter zal eerst het dak controleren. Is het dak van de woning voorzien van pannen dan zal hij eerst kijken of alle pannen nog goed liggen. Ook zal worden nagegaan of er pannen gescheurd zijn. Liggen de pannen al lang op het dak dan kunnen ze poreus zijn geworden en water doorlaten. In dat geval moet uw dak voorzien worden van nieuwe pannen. Hij neemt zijn bevindingen mee in zijn offerte. Hij zal de dakgoten controleren. Zitten ze vol vuil dan moeten ze worden schoongemaakt. Staat de woning vlak bij bomen dan zullen er zeker bladeren inzitten. Binnen zal de loodgieter controleren of alle kitnaden nog in orde zijn. Kitnaden zijn vaak de boosdoener in een badkamer. Kitnaden die niet meer goed hechten kunnen gaan lekken. Bij een lekkage in de badkamer is dat vaak zichtbaar aan de bruine plekken op het plafond in de kamer daaronder. Ook kunnen eventueel de leidingen van de badkamer zijn gaan lekken. Dan zal de plaats waar de lekkage vandaan komt, moeten worden opgespoord. Omdat de leidingen in een badkamer allemaal in de wand zijn weggewerkt is de juiste plaats van de lekkage vaak moeilijk vast te stellen. Daarom moet u nooit proberen zelf de plaats van de lekkage te achterhalen. Laat dat over aan de vakman die er speciale apparatuur voor heeft.  Kijk ook naar de kitnaad rondom het afvoerputje. Wanneer dat niet in orde is, zal dat  ook wateroverlast kunnen veroorzaken.

   

  De offerte van de loodgieter Rotterdam

  Wanneer  alle punten van uw woning gecontroleerd zijn door de loodgieter, die een lekkage kunnen veroorzaken, zal hij een offerte maken. Op de offerte staat precies wat er gedaan moet worden. Hij kan ook aangeven wat u eerst zou moeten doen om de woning veilig te maken tegen wateroverlast. Tijdens het gesprek kunt u aangeven wat u eerst wil laten uitvoeren. Natuurlijk is het dak zeer belangrijk om te voorkomen dat u een lekkage in huis krijgt. Het laten repareren van enkele pannen zal niet zo duur zijn dan wanneer het hele dak vernieuwd moet worden. U kunt dus puntsgewijs alles in orde laten brengen en wanneer het klaar is een inspectie abonnement afspreken bij de loodgieter. Dan zal hij jaarlijks komen controleren of er nog gebreken zijn. 

  https://loodgieter-rotterdam.nu/

  Categories: Huishoudelijk

  Tags:

  Comments are currently closed.