2Binsite Artikel Website
Image default
Financieel

Wat is een inboedelverzekering?

Onder je inboedelverzekering vallen de spullen die je in je woning kunt verplaatsen zonder dat je woning daarbij schade oploopt. Dit kan een stoel zijn, maar ook een paspoort dat op tafel ligt. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt en je inboedel beschadigt, dan kun je een beroep doen op je inboedelverzekering. De inboedelverzekeraar vergoedt dan de kosten door de opgelopen schade aan de inboedel. Voor vergoeding van schade aan je woning zelf en alles wat hieraan vastzit, moet je als woningeigenaar een opstalverzekering afsluiten. Het maakt bij het afsluiten van een inboedelverzekering niet uit of je een woning gekocht of gehuurd hebt.

Waarom inboedelverzekering? Een inboedelverzekering biedt vaak tot een bepaald bedrag dekking, de verzekerde som genaamd. Je kunt bij een inboedelverzekering afsluiten zelf de waarde van je inboedel bepalen. Deze waarde bepaalt voor een groot gedeelte de hoogte van je premie: hoe hoger de waarde van je inboedel, hoe hoger de premie die je betaalt. Een handig hulpmiddel om de waarde van je inboedel te bepalen, is de inboedelwaardemeter.

Inboedelwaardemeter De inboedelwaardemeter is een vragenlijst die door je verzekeraar wordt verstrekt. Door het invullen van een paar gegevens kun je al snel een inschatting maken van de waarde van je inboedel. Kijk op www.verzekeraars.nl onder “publicaties”. Deze inboedelwaardemeter is gebaseerd op statistieken en gemiddelden. Heb je een bijzondere verzameling of buitengewoon luxe inrichting dan klopt die niet in alle gevallen. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen voor het juiste bedrag verzekerd te zijn.

Onderverzekerd Wanneer de waarde van de inboedel in werkelijkheid hoger is dan de inboedelwaardemeter aangeeft, ben je onderverzekerd. Als je schade aan je inboedel krijgt van bijvoorbeeld €15.000 en de verzekeraar komt erachter dat jouw inboedel €60.000 waard is en niet de €40.000 waarvoor je premie betaalde, dan krijg je maar een deel van de schadevergoeding. De schade wordt vergoed naar verhouding van je onderverzekering. In dit voorbeeld zou je dan krijgen: €40.000 / 60.000 X €15.000 = €10.000

Nieuwwaarde of dagwaarde Je spreekt over de nieuwwaarde van de inboedel als je het hebt over het bedrag dat de inboedel kost als je deze nieuw koopt. Bij het vaststellen van het bedrag waarvoor je verzekerd moet zijn, gaat de verzekeraar altijd uit van de nieuwwaarde.

Wanneer keert verzekeraar wel en wanneer niet op basis van nieuwwaarde uit? Dat mag elke verzekeraar zelf bepalen, maar er is een handige vuistregel. Als de dagwaarde (huidige waarde) van je meubels nog steeds meer is dan 40% van de nieuwwaarde dan krijg je de nieuwwaarde uitgekeerd. Is de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde dan krijg je het bedrag uitgekeerd dat de inboedel op dat moment nog waard is.

Wil je echter toch een inboedelverzekering die in alle gevallen de nieuwwaarde uitkeert, dan kan dat. Maar vraag je wel af of de extra premie opweegt tegen het risico dat je loopt.

https://www.online-verzekeringenafsluiten.nl/wat-is-een-inboedelverzekering/