2Binsite Artikel Website
Image default
Auto’s en Motoren

Is schade verzekerd bij het uitlenen van mijn auto?

In de huidige deeleconomie is het niet ondenkbaar dat u uw auto uitleent aan een vriend of buur. En toch denkt u beter twee keer na vooraleer u andere personen met uw vierwieler laat rijden. Stel bijvoorbeeld dat die vriend of buur ergens een auto aanrijdt? Blijf je dan verzekerd? Het antwoord op dat soort vragen vindt u hieronder.

Eigen risico

Iedereen die een auto bezit, moet de verplichte WA-autoverzekering hebben. Belangrijk hierbij is dat deze WA-autoverzekering enkel de schade vergoedt die u aanbrengt aan anderen. Is uw auto met andere woorden total loss, dan draait u en niet uw autoverzekering op voor de kosten. Leent u uw auto uit, maakt u er dus best de gewoonte van om vooraf goede afspraken op papier te zetten.

Schadevrije jaren

Een tweede punt betreft uw schadevrije jaren. Onthoud dat het uw verzekeraar niet kan schelen of u of uw buur achter het stuur zat toen het ongeluk gebeurde. Als je de schade aan jouw auto claimt, dan val je 5 treden terug op de zogenaamde bonus malus ladder. Die trede bepaalt de korting op jouw premie, en dus zal je een hogere premie moeten betalen. Nogmaals: wie in de auto zat, maakt hierbij niet uit. Als je jouw auto uitleent, kan het geen kwaad om ook hierover afspraken te maken.

Uw auto uitlenen voor een lange periode

Ten derde kan zich ook die situatie voordoen waarin u uw auto voor een langere periode uitleent. Wanneer u dit doet, dan moet u dit steeds communiceren naar uw verzekeraar. Deze zal desgevallend de premie verhogen of verlagen, naargelang de persoon aan wie u uw auto uitleent. De communicatie naar de verzekeraar toe is uitermate belangrijk. Doet u dit niet en berokkent u schade aan derden, dan is de verzekeraar niet verplicht de schade volledig uit te keren. Meer zelfs: jouw verzekeraar kan je uit de autoverzekering zetten.

Wat als de bestuurder dronken was?

Dat u steeds moet vermijden dat iemand in een dronken toestand achter uw stuur kruipt, hoeven we u niet te vertellen. Hoewel de WA-autoverzekering de schade aan derden zal terugbetalen, zullen de kosten achteraf door de verzekeraar op jou verhaald worden. Alleen u bent verantwoordelijk voor wat er met uw auto gebeurt.

Kortom: vermijd discussies door goede afspraken!

We kunnen dus stellen dat goede afspraken goede vrienden maken. Samenvattend kunnen we stellen dat u best afspraken maakt over de kosten die niet gedekt zijn door de autoverzekering en een eventuele verhoging van de premie omwille van een terugval in schadevrije jaren. Daarnaast mag u niet vergeten uw verzekeraar in te lichten indien u de auto voor een langere periode uitleent.

Handige tip

Voordat u een autoverzekering gaat afsluiten is het handig om te weten wat een autoverzekeraar wel en niet dekt. Vergelijk autoverzekeringen om hierachter te komen. 

 

https://www.totaalbesparen.com/