• Bestuursrecht

  2binsite

  In het bestuursrecht staan besluiten door de overheid, provincie of gemeente centraal. Deze besluiten kunnen van invloed kunnen zijn op ondernemers of burgers. Het optreden van de overheid is gereguleerd in het bestuursrecht en gaat vooral wanneer een bestuursorgaan kan en mag ingrijpen in de openbare rechtsorde. Als burger heb je al snel het gevoel dat je machteloos staat tegen de immense overheid. Toch sta je dit in de praktijk niet, er zijn genoeg voorbeelden te noemen waar burgers en ondernemers van de provincie of de gemeente met succes tegenover de overheid staan. Ben je het dus oneens met een besluit van een bestuursorgaan en wil je hiertegen bezwaar maken? Mocht het bestuursorgaan je bezwaar nietig verklaren kun je ook nog tegen deze beslissing in beroep gaan. Schakel dan een bestuursrecht advocaat in om je zaak te laten toetsen en eventueel voor de rechter te brengen. De deskundigheid en ervaring van de advocaat bestuursrecht zal je goed te pas komen. Zo zal de advocaat de haalbaarheid aangeven, je informeren over het proces en eventueel bijstaan als je de gang naar de rechter maakt. Je kunt wel stellen dat deze begeleiding van een advocaat onmisbaar is, zeker als je tegenover de sterke provincie of gemeente staat.

  Bestuursrecht advocaat: Juridische hulp bij….

  Het is mogelijk om tegen elk overheidsbesluit bezwaar te maken, afhankelijk natuurlijk van eventuele haalbaarheid. Bij spoedeisende zaken, kan een bestuursrechter een voorlopige voorziening uitspreken, waardoor je in ieder geval op korte termijn duidelijkheid hebt over de situatie. Let wel dit is wel voorlopig, waardoor de uitspraak in een later stadium terug gedraaid kan worden. Binnen het bestuursrecht zijn er een hoop thema’s waarmee je als inwoner of onderneming van de gemeente of provincie te maken kunt krijgen. Een kleine opsomming van deze thema’s zijn: verkeershandhaving, ruimtelijke ordeningsrecht, bouwrecht, asielrecht, sociaal zekerheidsrecht, subsidierecht, waterschapszaken, omgevingsrecht, exploitatievergunningen, onderwijsrecht en bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht. Dit zijn dus vrij uiteenlopende onderdelen, waarbij je als leek vaak door de woud aan wet- en regelgeving het overzicht kwijt bent. Zeker voor complexe zaken, is het verstandig om een bestuursrecht advocaat in de arm te nemen voor begeleiding tijdens dit proces tot aan eventueel de bestuursrechter.

  Bestuursrecht advocaat

  Heb je een vraag, wil je je zaak laten toetsen of wil je een procedure starten tegen de gemeente, provincie of overheid? Schroom dan om direct een bestuursrecht advocaat te benaderen voor juridisch advies. Zo zal de advocaat je informeren over het proces, de te nemen stappen en zal de advocaat een haalbaarheidstoets doen. Deze deskundige bijstand is erg belangrijk om je gelijk te halen of bezwaar te maken tegen een eerdere uitspraak.

  Categories: Rechten

  Tags: , ,

  Comments are currently closed.