2Binsite Artikel Website
Image default
Hobby en vrije tijd

Hoe is een notenbalk opgebouwd?

Wanneer je het notenschrift wilt lezen is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe een notenbalk is opgebouwd. Wat is nou eigenlijk een notenbalk? Deze vraag zal na het lezen van dit artikel beantwoord zijn. Daarnaast beschrijven we ook een aantal andere onderdelen van het notenschrift. Denk hierbij aan de muzieknoten, toonladders en toonafstanden.

Hoe ziet een notenbalk eruit?

Een notenbalk bestaat uit vijf lijnen waarop en tussen de muzieknoten worden geschreven. Elke lijn geeft de toonhoogte aan van de muzieknoten. Zo is de onderste lijn voor de laagste tonen en de bovenste voor de hoogste. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de muzieknoten buiten de notenbalk vallen. In dit geval maakt men gebruik van hulplijnen. Dit zijn korte zwarte streepjes, welke bij deze noten worden geplaatst met een hele hoge of lage toon.

Waar wordt de eerste noot geplaatst?

Aan elke notenbalk staat een muzieksleutel. Deze opent als het ware de notenbalk. Men onderscheidt de volgende muzieksleutels: G, F en C. Deze benaming spreekt voor zich, want met een G-sleutel begin met een G noot enzovoort. Aan het symbool van de muzieksleutel kun je zien op welke lijn de eerste muzieknoot moet worden geplaatst.

Wat is een toonafstand?

Een toonafstand is de afstand tussen twee noten. Deze afstand wordt in tellen berekent. Dit kan bijvoorbeeld 1 tel zijn, maar ook een halve totdat de volgende noot wordt aangeslagen. De toonafstanden van een reeks van zeven muzieknoten samen noemt men een toonladder. Deze toonladders kunnen zowel stijgend als dalend zijn. De stijgende toonladders noemt men majeur en de dalende mineur.

Kort gezegd bestaat een notenbalk dus uit lijnen, muzieksleutel en muzieknoten. Naast deze onderdelen zijn er ook nog de rusten en voortekens. De rusten geven een stilte aan in een muziekstuk en de voortekens kunnen muzieknoten met een halve toon verlagen of verhogen.

 

http://www.leeronlinepiano.nl