2Binsite Artikel Website
Image default
Dienstverlening

Stichting Corona Onderzoek kritisch over vaccin

Bestaat er een alternatief voor het veelbesproken corona vaccin? Volgens Stichting Corona Onderzoek is ivermectine dé oplossing. In deze blog wordt er meer verteld over het alternatieve middel  ivermectine en over de andere kritiek op de huidige overheidsmaatregelen met betrekking tot het indammen van het coronavirus.

Ivermectine Stichting Corona Onderzoek

Ivermectine is een alledaags huis-, tuin-, en keukenmiddel dat al decennialang zeer effectief blijkt te zijn. Het middel is ondertussen al aan miljarden mensen toegediend waarbij er minimale bijwerkingen zijn geconstateerd. Dit zorgt voor een hoog veiligheidsprofiel van het middel. Uit verschillende wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken is gebleken dat ivermectine effectief is bij de preventie én behandeling van het coronavirus. Het is een toegankelijk middel omdat het eenvoudig verkrijgbaar is. Daarnaast heeft het een goedkope prijs. Dit maakt het een geschikt alternatief voor het vaccin, maar het is op dit moment nog niet goedgekeurd door de Nederlandse overheid

Kritiek op maatregelen

Stichting Corona Onderzoek pleit ervoor dat ivermectine wordt opgenomen in de Behandelrichtlijnen van het NHG. Deze richtlijnen worden gevolgd door huisartsen. De stichting is verder ook erg kritisch naar overige maatregelen die op dit moment gelden. De vrijheid én grondrechten worden dusdanig ingeperkt dat zij hun twijfels zetten bij de rechtmatigheid hiervan. De stichting opereert geheel onafhankelijk zonder financieel of economisch belang en is puur op zoek naar waarheidsvinding. Door de onafhankelijkheid en de betrouwbare bronnen die zij gebruiken is het een transparante en eerlijke stichting die de Nederlandse burgers wil bijstaan.

https://stichtingcoronaonderzoek.nl/