2Binsite Artikel Website
Image default
Financieel

Waarom betaalde enquetes invullen? | Meedoen Aan Onderzoek

Net als in agrarische samenlevingen waren de zaken die nodig zijn voor een efficiënte en comfortabele tewerkstelling van energie voor de productie van granen en dergelijke het gemakkelijkst over te dragen naar een monetaire betekenis voor de directe uitwisseling. Naarmate meer van de basisvoorwaarden van het menselijk bestaan werden vervuld, nam de arbeidsverdeling toe om nieuwe activiteiten te creëren voor het gebruik van de tijd om meer gevorderde problemen aan te pakken. Naarmate de behoeften van de mensen verfijnder werden, werd indirecte uitwisseling waarschijnlijker, aangezien de fysieke scheiding van geschoolde arbeidskrachten (leveranciers) van hun toekomstige klanten (vraag) het gebruik van een voor alle gemeenschappen gemeenschappelijk medium vereiste, om een bredere markt te vergemakkelijken.

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Aristoteles’ mening over het creëren van geld als iets nieuws in de samenleving is:

Toen de inwoners van het ene land afhankelijker werden van die van het andere, en ze importeerden wat ze nodig hadden, en exporteerden wat ze te veel hadden, kwam het geld noodzakelijkerwijs in gebruik. 

Bronstijd: goederengeld, krediet en schuld
Veel culturen over de hele wereld hebben het gebruik van goederengeld ontwikkeld, dat wil zeggen, objecten die zowel waarde op zich hebben als waarde in hun gebruik als geld. Het oude China, Afrika en India gebruikten kaurierschalen.

De Mesopotamische beschaving ontwikkelde een grootschalige economie gebaseerd op goederengeld. De shekel was de eenheid van gewicht en valuta, die voor het eerst werd opgetekend rond 3000 voor Christus, wat nominaal gelijk stond aan een specifiek gewicht van gerst dat de reeds bestaande en parallelle vorm van valuta was. De Babyloniërs en hun naburige stadstaten ontwikkelden later het vroegste systeem van economie zoals we dat vandaag de dag kennen, in termen van regels over schulden, juridische contracten en wetboeken met betrekking tot handelspraktijken en privé-eigendom. Geld was niet alleen een opkomst, het was een noodzaak.

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

De Code van Hammurabi, de best bewaarde oude wetcode, werd rond 1760 voor Christus (middelste chronologie) in het oude Babylon gecreëerd. Het werd uitgevaardigd door de zesde Babylonische koning, Hammurabi. Eerdere wetsverzamelingen omvatten de code van Ur-Nammu, koning van Ur (ca. 2050 v.Chr.), de code van Eshnunna (ca. 1930 v.Chr.) en de code van Lipit-Ishtar van Isin (ca. 1870 v.Chr.). Deze wetboeken formaliseerden de rol van geld in de burgermaatschappij. Ze stellen bedragen vast voor rente op schulden, boetes voor “wangedrag”, en compensatie in geld voor verschillende overtredingen van de geformaliseerde wet.

Er is lang aangenomen dat metalen, indien beschikbaar, werden begunstigd voor gebruik als proto-geld boven goederen als vee, kaurierschalen of zout, omdat metalen tegelijkertijd duurzaam, draagbaar en gemakkelijk deelbaar zijn. Het gebruik van goud als proto-geld is terug te voeren op het vierde millennium voor Christus, toen de Egyptenaren goudstaven met een vast gewicht gebruikten als ruilmiddel, zoals eerder in Mesopotamië met zilverbaren was gedaan.

Spadegeld uit de Zhou-dynastie, ca. 650-400 v.Chr.
De eerste vermelding in de Bijbel van het gebruik van geld staat in het Boek Genesis met betrekking tot de criteria voor de besnijdenis van een gekochte slaaf. Later wordt de Grot van Machpelah (met zilver) gekocht door Abraham, enige tijd na 1985 BCE, hoewel geleerden geloven dat het boek in de 6e of 5e eeuw BCE werd uitgegeven.

1000 BC – 400 ADVERTENTIE
Gestandaardiseerde muntstukken

Griekse drachme van Aegina. Obverse: Land schildpad / Achteruit: ΑΙΓ(INA) en dolfijn. De oudste schildpadmunt uit de 7e eeuw voor Christus; deze munt: na 404 v.Chr.

Een 7e eeuwse eenderde stater munt uit Lydia, groter afgebeeld
Hoofdartikel: Munt
Vanaf ongeveer 1000 voor Christus was er in China tijdens de Zhou-dynastie geld in de vorm van kleine messen en schoppen van brons in gebruik, met daarvoor gegoten bronzen replica’s van kaurienschalen in gebruik. De eerste echte vervaardigde munten lijken apart te zijn verschenen in India, China en de steden rond de Egeïsche Zee in de 7e eeuw voor Christus. Terwijl deze Egeïsche munten werden gestempeld (verwarmd en gehamerd met insignes), werden de Indiase munten (uit de vallei van de Ganges) geponst met metalen schijven, en de Chinese munten (die voor het eerst werden ontwikkeld in de Grote Vlakte) werden gegoten in brons met gaten in het midden om aan elkaar geregen te worden. De verschillende vormen en metallurgische processen impliceren een aparte ontwikkeling. Alle moderne munten stammen op hun beurt af van de munten die in het koninkrijk Lydia in Klein-Azië ergens rond de 7e eeuw voor Christus lijken te zijn uitgevonden en die zich in de volgende eeuwen over heel Griekenland hebben verspreid: schijfvormig, gemaakt van goud, zilver, brons of imitaties daarvan, met aan beide zijden een afbeelding die door middel van stampen wordt geproduceerd; een zijde is vaak een mensenhoofd.

Misschien was de eerste heerser in het Middellandse Zeegebied waarvan bekend is dat hij officieel de normen voor gewicht en geld heeft vastgesteld, Pheidon. Het slaan van munten gebeurde aan het eind van de 7e eeuw voor Christus onder de Griekse steden van Klein-Azië, en verspreidde zich naar de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee en naar het zuiden van Italië tegen 500 voor Christus. Het eerste gestempelde geld (met het merkteken van een of andere autoriteit in de vorm van een foto of woorden) is te zien in de Bibliothèque Nationale in Parijs. Het is een electrumstater van een schildpadmunt, bedacht op het eiland Aegina. Deze munt dateert uit ongeveer de 7e eeuw voor Christus.

Amisano, in een algemene publicatie, waaronder de Etruskische munt.

https://www.meedoenaanonderzoek.nl/betaalde-enquetes/