2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Wat moet je doen met je mkb afval?

Als ondernemer heb je ook te maken met mkb afval. Bedrijfsafval moet je als ondernemer afgeven bij erkende afvalverwerkers dan wel erkende inzamelaars. Daarbij is het ook verplicht om een afvalstoffenregistratie bij te houden.

Wanneer spreek je van bedrijfsafval?

Er zijn diverse soorten afval die vallen onder bedrijfsafval. Zo heb je restafval, bouwafval, chemisch afval en zogenaamde productieresiduen. De meeste termen zijn vaak wel duidelijk. Onder productresiduen worden de bijkomende producten bedoelt die voortkomen uit het productieproces. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schroot.

Welke verwerker is erkend

Iedereen kan zeggen dat diegene een erkend afvalverwerker of inzamelaar is. Alleen dat is natuurlijk dan op goed vertrouwen. Het is echter gelukkig ook makkelijk te achterhalen of een partij erkend is. Erkende afvalverwerkers en inzamelaars staan namelijk op de zogenaamde VIHB-lijst. 

Waarom bedrijfsafval scheiden

Het doel van scheiden van mkb afval is het mogelijk maken van recycling. Wat je precies moet scheiden hangt echter van verschillende factoren af. Kijk daarom bij je gemeente op de Afvalwijzer voor bedrijven hoe het zit voor jouw bedrijf. Niet scheiden kan nare gevolgen hebben en er wordt inderdaad gecontroleerd of de inzameling en verwerking van recyclebare afvalstoffen goed gebeurt. Daarvoor is er de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Verschillende manieren

Het kan zijn dat je het bedrijfsafval zelf naar de stortplaats brengt. In dat geval ben je verplicht om een aantal zaken door te geven. Zaken zoals hoe de afvalstoffen zijn behandeld, waar het vandaan komt en wat de eventuele gevaarlijke eigenschappen zijn. Check bij de stort of de gemeente welke gegevens je paraat moet hebben.

Soms, als het mkb afval overeenkomt met huishoudelijk afval, kun je het afval laten ophalen door de gemeente. Dan betaal je wel zogenaamd reinigingsrecht. Een gemeente is echter niet verplicht om dit te doen. Dus controleer wat van toepassing is in jouw gemeente. Lees meer over een rolcontainer huren in Eindhoven