2Binsite Artikel Website
Image default
Relatie

Zakelijke mediation

Net als bij ieder ander soort mediation is het doel om de conflicten op te lossen tussen twee partijen en in dit geval gaat het om zakelijke relaties, zoals twee aandeelhouders die een conflict hebben met elkaar. Ook binnen organisaties en verenigingen kunnen problemen ontstaan waarbij een zakelijke mediation voor nodig is.

Soorten conflicten

Een conflict met iemand hebben is nooit fijn zeker niet als het zakelijk is. conflicten ontstaan meestal door meningsverschillen over iets of waar de ander het niet mee eens is en daardoor niet mee wilt werken. Je kunt conflicten hebben tussen twee familiebedrijven, aandeelhouders, bedrijfsovernames, commerciële contracten, vakgroepen, conflicten in raden van bestuur en directieteam, conflicten binnen de ondernemingsraden en medezeggenschapsraden, binnen verenigingen en stichtingen of met je verzekeringsmaatschappij. Wanneer je een zakelijk probleem hebt, kun je overwegen om voor een gerechtelijke procedure te gaan, arbitrage procedure beginnen of een mediator inschakelen.

Werkwijze zakelijke mediation

Wanneer je voor het eerst contact maakt gaat dat via de telefoon en tijdens dit gesprek wordt er globaal besproken wat er tussen beide partijen speelt en of de situatie geschikt is voor de mediation. Als er een mediator nodig is, dan pas wordt er een afspraak gemaakt en de locatie waar de afspraken zich plaats gaan vinden zijn of op het kantoor van de mediator, ergens neutraal of op één van de gewenste locaties van één van de partijen. 

 

De mediation begint eerst met het toelichten en tekenen van de mediationovereenkomst tussen de partijen met dat als doel heeft het waarborgen van de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor beide partijen. Daarna krijgen de partijen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen en in plaats van over iedereens rechten en plichten te hebben, staan alle wensen en behoeften centraal. 

Kosten mediation

Een uurtarief bedraagt zo’n €170 exclusief btw en dit tarief geldt voor de intake als mediationgesprekken. de bestudering van de stukken en het opstellen van de overeenkomst tussen de partijen. Bij een zakelijke mediation is het eerlijk dat de partijen de kosten door de helft delen of de partijen moeten daarover zelf afspraken over hebben gemaakt.