2Binsite Artikel Website
Image default
Financieel

Ondernemingsplan laten maken

De motivatie van de startende ondernemer aangevuld

De startende ondernemer is vrijwel altijd zeer gemotiveerd. Echter bij hem of haar kloppen de cijfermatige projecties niet altijd en is er niet altijd gedegen marktonderzoek of concurentie-analyse verricht wat 2 voorbeelden zijn van analyses. Als hij of zij vervolgens voor financiering naar de bank gaat of een crowdfunder contacteert, krijgen ze als antwoord dat ze een ondernemingsplan moeten indienen.

Het ondernemingsplan is de leidraad

Het is plausibel dat de startende ondernemer niet de tijd of kennis heeft om deze analyses te vervaardigen of de boekhoudkundige begrotingen en balansen op te stellen. Dit is wel noodzakelijk aangezien het bedrijfsplan de visie en missie vertegenwoordigt van de ondernemer op papier. De oplossing is dan het uitbesteden van het business plan aan een professioneel kantoor.

Bedrijfsplan laten maken

Wij bieden de oplossing. Wij schrijven reeds gedurende14 jaar bedrijfsplannen op maat volgens de eisen van de geselecteerde financier. Zowel de bank als private investeerders of kleinere financieringskantoren hebben elk hun specifieke eisen aan een ondernemersplan. Doordat wij deze factoren en de kans op default kennen is ons succespercentage hoog.

Inhoud van het business plan

In het plan is er voldoende ruimte voor de strategie, missie, visie,, bedrijfsformule, marktonderzoek, SWOT-analyse, concurrentie- analyse, confrontatiematrix etc,. Wat ook zeer belangrijk is, is de financiële sectie. Dit hoofdstuk bestaat uit de openingsbalans na kredietverlening, exploitatie- en liquiditeitsprojecties en boekhoudkundig sluitende eindbalansen. De omzet wordt bepaald aan de hand van marktonderzoek. Deze berekeningen worden verricht volgens statistieken met APA- bronvermeldingen zodat duidelijk is dat de berekende omzet haalbaar is. Is er ook eigen vermogen aanwezig dan verlaagt dit de kans op default (risico op de lening).

Advies tot aan financiering

De bank heeft haar solvabiliteitseis (eigen vermogen) bij de startende ondernemer. Mocht dit niet in bezit zijn dan kan het plan toch worden gepresenteerd aan kleinere financieringskantoren, crowdfundpartijen of investeerders. Deze vorm van begeleiding in Nederland van plan tot aan financiering is uniek in Nederland.

Onze plannen zijn getoetst voor banken, crowdfunding, investeerders, makelaars en de IND. Doordat we samenwerken met financiers, kennen we hun verwachtingen van een plan. Bij makelaars scoren we altijd tenzij er teveel concurrenten zijn voor het (nieuwbouw)pand. Gevestigde ondernemers hebben dan een hogere ranking.

Mocht u behoefte hebben aan een ondernemingsplan of heeft u behoefte aan advies, neem dan contact met ons op.

 

https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl