2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Risicoanalyse laten opstellen voor uw bedrijf door HMPA

Risicoanalyse laten opstellen voor uw bedrijf

Wilt u om de veiligheid van uw medewerkers en afnemers te kunnen waarborgen een risicoanalyse laten opstellen? Neem dan nu contact op met HMPA! Zij helpen u graag met het in kaart brengen van de risico’s waarmee u te maken hebt tijdens het werken met de machines en apparaten binnen uw onderneming. Om veilig te kunnen leveren en ontwerpen is het van groot belang om alle mogelijke gevaren overzichtelijk in kaart te brengen.

Risicoanalyse op laten stellen door HMPA

Als u ervoor kiest om een risicoanalyse op te laten stellen door HMPA wordt er rekening gehouden met de gevaren die zich voor kunnen doen bij het werken met uw machines. In een rapport dat opgesteld wordt, wordt de grootte van de gevaren, de kans hierop en de ernst van de verwondingen aangekaart. Dit wordt gecombineerd met een risicoscore. Aan de hand van die score wordt een vereist beveiligingsniveau gerapporteerd. Dit rapport wordt vergeleken met de beveiligingsmaatregelen die u al hebt en op die manier wordt er een advies opgesteld ter verbetering van uw eigen beveiligingsmaatregelen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met diverse facetten die leiden tot een veiligere situatie binnen uw onderneming. Bij de risicoanalyse hoort ook een plan van aanpak.

Richtlijnen voor machines en arbeidsmiddelen

HMPA houdt bij het maken van een risicoanalyse zich aan de machine richtlijn en de richtlijn voor arbeidsmiddelen. Dit zijn twee belangrijke Europese richtlijnen op het gebied van risico’s en veiligheid. Deze richtlijnen stellen eisen aan het ontwerp, de bediening, gebruikte materialen, het onderhoud en de algemene gebruiksaanwijzing van een machine. Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan de risico’s die de arbeidsmiddelen met zich mee kunnen brengen. Er wordt voor gezorgd dat de mogelijke maatregelen die nodig zijn om veilig gebruik gemaakt te worden van de arbeidsmiddelen in kaart worden gebracht.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een risicoanalyse bij HMPA? Dat kan! U kunt het contactformulier invullen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Het is ook mogelijk om gelijk een offerte aan te vragen. HMPA komt dan vrijblijvend bij u langs om uw producten of machines te bekijken. Op basis van dit bezoek wordt er een offerte op maat gemaakt. De reden dat u bezoek krijgt is dat de offerte anders een aanname wordt waarbij u teveel betaalt. Dit bezoek voorkomt dat.

https://www.hmpa.nl/risico-analyse-maken/