2Binsite Artikel Website
Image default
Financieel

Pensioenadvies of keuzebegeleiding

Keuzebegeleiding is per 1 juli 2023 opgenomen in de Pensioenwet. Keuzebegeleiding verplicht de pensioenuitvoerder verder te gaan dan enkel het verstrekken van informatie aan de gewezen deelnemers (ook wel slapers genoemd), de actieve deelnemers en gepensioneerden. Tot hoe ver gaat informeren?

Pensioeninformatie

Het informeren van deelnemers is het geven van voorlichting aan deelnemers over hetgeen wijzigt of in stand blijft. Vervolgens kunt u met deze informatie doen wat u wilt. In de praktijk gebeurt er vaak niets mee omdat de informatie pas echt te plaatsen is als u in grote lijnen op de hoogte bent van uw toekomstplannen en financiën. Dus wordt de informatie ter kennisname opgeborgen. Dat is zonde.

Pensioenadvies

Pensioenadvies gaat veel verder. Dan wordt de hele financiële situatie bestudeerd en kan de ontvangen informatie veel beter worden geplaatst. Belangrijker: in uw voordeel worden gebruikt. Bij een volledig advies komt er een plan tot stand waar u jaren profijt van zal hebben en zorgt voor vermindering van de kosten, herstelwerkzaamheden, onzekerheid, verkeerde beslissingen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Keuzebegeleiding

Keuzebegeleiding zit ertussen in. Of mijns inziens meer aan de informatiekant. Informatie plus zeg maar. De pensioenuitvoerder is namelijk niet op de hoogte van uw volledige financiële situatie. Alleen hetgeen wat de pensioenuitvoerder onder beheer heeft kan hij begeleiden. Dat is meer dan voorheen. Hij stelt de belanghebbende in staat een passende keuze te maken. Zo staat het in de wet. Is het genoeg?

Keuzebegeleiding is geen pensioenadvies

Ik zie het gevaar. Het is goed mogelijk dat de deelnemer keuzebegeleiding verwart met een totaaladvies terwijl het dat helemaal niet is. Tevens is de pensioenuitvoerder niet onafhankelijk. Als de deelnemer het pensioen wil overhevelen naar een andere pensioenuitvoerder op pensioendatum of tussentijds bij baanwissel heeft de pensioenuitvoerder een belang bij het antwoord. Het gevaar van een sturende begeleiding ligt dan op de loer.

Deze argumenten resulteren in de conclusie dat een andere vorm van voorlichting ongetwijfeld goed bedoeld is maar wat mij betreft niet van toegevoegde waarde is. Tenzij de twee bezwaren duidelijk naar voren worden gebracht en de deelnemer het vervolgens zonder een externe pensioenadviseur zelf af kan. Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Een pensioenadvies is van toegevoegde waarde want een onafhankelijke pensioenadviseur zal objectief adviseren. Een objectief advies is misschien niet het advies dat een klant graag wil horen. Daar hoort een onafhankelijke pensioenadviseur zich niets van aan te trekken, hij bestudeert alles en komt met de beste oplossing of boodschap voor de klant. Een realistische boodschap waar de klant mee verder kan.