2Binsite Artikel Website
Image default
Dieren

Hoeveel dieren blijven er nog over?

Er zijn steeds minder dieren in het wild. Dit komt onder andere door de vele steden die worden gebouwd en dat steeds meer dieren worden gebruikt voor hun lichaam. De vraag is waar het gaat eindigen, maar wie zegt dat het voor sommige dieren niet al te laat is? In dit artikel gaan we dieper in op de biodiversiteit van onze planeet. We gaan inzoomen op een aantal dieren die in ernstige problemen zitten.

De Sumatraanse Tijger

De Sumatraanse tijger is een van de meest bedreigde tijgersoorten ter wereld. Illegale jacht, ontbossing en conflicten met mensen hebben hun populatie gedecimeerd. Er wordt geschat dat er minder dan 400 Sumatraanse tijgers in het wild over zijn.

De Amoerpanter

De Amoerpanter, ook bekend als de Siberische panter, is ’s werelds zeldzaamste pantersoort. De vernietiging van hun habitat en stroperij hebben hun aantallen sterk verminderd. Er wordt geschat dat er nog minder dan 100 individuen in het wild leven.

De Afrikaanse Neushoorn

Neushoorns worden zwaar bedreigd door stropers, die hun hoorns illegaal verhandelen. Zowel de witte neushoorn als de zwarte neushoorn worden met uitsterven bedreigd, ondanks inspanningen voor hun behoud.

De Berggorilla

De berggorilla’s, die leven in de regenwouden van Centraal-Afrika, worden bedreigd door habitatverlies en menselijke conflicten. Er zijn nog maar ongeveer 1.000 berggorilla’s over.

De Blauwe Vinvis

De blauwe vinvis is het grootste dier dat ooit heeft geleefd, maar hun populatie is drastisch afgenomen als gevolg van walvisvangst. Gelukkig zijn er internationale inspanningen om hun aantal te herstellen, maar ze worden nog steeds met uitsterven bedreigd.

De Pangolins

Pangolins zijn de meest illegaal verhandelde dieren ter wereld vanwege hun schubben, die worden gewaardeerd in de traditionele geneeskunde. Alle acht soorten pangolins worden bedreigd door illegale handel en vernietiging van hun habitat.

De Javaanse Neushoorn

De Javaanse neushoorn is een van de meest bedreigde neushoornsoorten ter wereld, met slechts enkele tientallen individuen die nog in het wild leven. Habitatverlies en stroperij blijven de grootste bedreigingen.

Waarom deze dieren?

De belangrijkste redenen achter de dreiging van uitsterven van deze dieren zijn onder andere de vernietiging van hun leefgebieden, illegale handel in wilde dieren en hun producten, conflicten met menselijke activiteiten en klimaat verandering. Als we geen drastische maatregelen nemen om deze problemen aan te pakken zullen we getuige zijn van het verlies van prachtige en waardevolle soorten die een cruciale rol spelen in het ecosysteem van onze planeet.