2Binsite Artikel Website
Image default
Banen en opleidingen

Ontslag aanvechten

Als een werkgever en een werknemer het er samen over eens zijn dat het niet zinvol is om samen verder te gaan als werkgever en werknemer, is ontslag een tevreden stellende optie voor beide partijen. Maar als de werknemer zijn baan graag wil behouden is er sprake van een conflict. Je hoeft dan niet akkoord te gaan met je vertrek en kunt juridische hulp vragen. Dat wil niet meteen zeggen dat je je baan kunt behouden, maar vooral in financieel opzicht valt er vaak het nodige aan vergoedingen in de wacht te slepen. Ga dan op zoek naar een arbeidsrecht advocaat.

Economisch zwaar weer

Bedrijven zijn soms genoodzaakt om de omvang van het personeelsbestand te verkleinen als er minder opdrachten binnen komen. Dat loopt vrijwel altijd via het UWV. De reden waarom mensen ontslagen worden is dan duidelijk. Toch moet een werkgever wel goed duidelijk kunnen maken waarom hij juist jou wil ontslaan. Als jij goede argumenten hebt waarom jij van meerwaarde bent in vergelijking met je collega’s bij het bedrijf, kan dat voor de rechter een reden zijn om jouw ontslag tegen te houden. In verweer gaan tegen baanverlies door economische omstandigheden kan er ook toe leiden dat er een hogere ontslagvergoeding wordt toegekend.

 

Baanverlies wegen slecht functioneren

Als een werkgever van mening is dat hij je niet langer kan gebruiken is er sprake van disfunctioneren. Als werknemer lever je in de ogen van de werkgever slechte prestaties. Vaak komt dat tot uiting door vaak ziek zijn, veelvuldig te laat komen, onderdelen van het werk niet uitvoeren, etc. Om dit baanverlies aan te vechten moet je samen met je advocaat naar de kantonrechter. Er volgt een hoorzitting, waar de advocaten van de werkgever en de werknemer hun argumenten op tafel leggen. De kantonrechter doet vervolgens uitspraak. Als je je baan niet kunt behouden heb je recht op een transitievergoeding.

 

Ontslag vanwege een arbeidsconflict

Als een werknemer zijn werk prima doet kan er toch baanverlies optreden. Dat heeft dan niets te maken met het werk zelf, maar met het gedrag van de werknemer. Er is dan sprake van agressie, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of ander gedrag waardoor de werknemer lastig is te handhaven. Als jij te maken krijgt met baanverlies vanwege zo’n arbeidsconflict kun je daar bij de kantonrechter tegen in verweer gaan. Net zoals bij baanverlies door slecht functioneren vindt er een hoorzitting plaats, op basis waarvan de kantonrechter een oordeel velt.

 

Ontslag op staande voet

Er zijn situaties waarin een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat. Dat betekent dat je meteen wordt weggestuurd, je niet meer in het bedrijf mag vertonen en geen werkzaamheden meer mag uitvoeren. Het is bij dit soort gevallen nuttig om te laten uitzoeken of er niet een emotionele beslissing is genomen door de werkgever, of dat dit een terechte beslissing was. Als je maar de geringste twijfel hebt als werknemer, moet je juridische hulp zoeken bij een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Want als je ontslag op staande voet krijgt, heb je geen recht op een WW-uitkering.