2Binsite Artikel Website
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement is maatwerk

De aanleiding tot outplacement

De meest voorkomende reden voor outplacement is ontslag of dreigend ontslag. dit kan meerdere redenen hebben, zoals een reorganisatie of andere redenen dat een werkgever en werknemer niet met elkaar verder willen. In dat geval biedt outplacement voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer. De werknemer vind snel een nieuwe baan, doordat hij of zij passend advies krijgt en de werkgever voldoet aan de verplichte verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. In een ontbindingsovereenkomst of een sociaal plan staat vaak het recht van de werknemer op outplacement. Dijk & van Emmerik biedt begeleiding met het outplacementtraject. Ze gaan als volgt te werk:

1. Het verwerken van het ontslag: het is nooit leuk om ontslagen te worden. Bepaalde gevoelens zoals onzekerheid, woede en verdriet moeten verwerkt worden om opnieuw gemotiveerd te worden voor het zoeken naar een nieuwe job.

2. Overtuigd raken van eigen kwaliteiten: Tijdens een sollicitatieproccedure is het belangrijk om zelfverzekerd te zijn over je kwaliteiten. Belangrijk is om voor jezelf te bedenken wat je kwaliteiten zijn. een psychologische test kan deel uit maken van dit onderzoek. Een eventuele behoefte aan bijscholing kan tijdens dit onderzoek ook vastgesteld worden.

3. Oefenen voor het sollicitatiegesprek: De meeste mensen die in het outplacementtraject terecht komen hebben al een lange tijd niet gesolliciteerd. Bij een outplacementtraject worden alle aspecten van het solliciteren opnieuw geoefened. Belangrijke punten zoals het schrijven van een brief, het opstellen van een curriculum vitae, gesprekstechnieken voor het sollicitatiegesprek , juiste kleding, zal allemaal naar voren komen.

4. Actief zoeken naar een nieuwe baan: er wordt geen baan voor je gezocht, maar met het outplacementtraject wordt je wel geholpen bij het vinden van een job. Dijk & van Emmerik heeft eigen  jobhunters in dienst die op zoek gaan naar geschikte vacatures. Het solliciteren zelf moet je zelf doen. De voorbereiding van het gesprek, evaluatie ervan en advies voor verbetering zijn allemaal onderdelen van de regelmatige begeleidingsgesprekken die je tijdens deze fase hebt. Ook het aanboren van netwerkcontacten en het omgaan met afwijzingen maken deel uit van de begeleiding in deze fase.

https://www.dijkenvanemmerik.nl/outplacement