2Binsite Artikel Website
Image default
Aanbiedingen

Wat doet een outplacement- of re-integratiebureau

De missie van een outplacement- of re-integartiebureau is om kandidaten, binnen een jaar, te kunnen begeleiden naar passend werk (job coching).

Dit doen zij voor iedereen die wil. Ongeacht vooropleiding en ongeacht lichamelijke beperkingen.

Dus ook voor lichamelijk gehandicapten, chronisch zieken en arbeidsongeschikten.

Hun visie luidt meestal: ‘er is werk voor iedereen’. Mits vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.Hiervoor zal in eerste instantie een basis moeten worden gelegd bij de arbeidsmarktkandidaat.Een basis in taalgebruik, omgangsvormen en mentaliteit. Maar ook een basis in werken met collega’s,met een leidinggevende, met computers en met regels.

Die basis leggen, dat belangrijke en dikwijls onderschatte voortraject bij een arbeidsmarktkandidaat. Daar zijn outplacement- en re-integratiebureaus goed in.

De uitgangspunten die gehanteerd worden zijn:

– het individu met zijn of haar mogelijkheden, inzet en eigen verantwoordelijkheid;

– de actuele arbeidsmarktsituatie en de daaruit voortvloeiende vraag.

De werkwijze kan per outplacementbureau verschillen maar wordt bepaald door de filosofie. Hierin staat de arbeidsmarktkandidaat centraal.

Voordat hij of zij een traject bij een bureau kan gaan volgen dienen zij een indruk te krijgen van zijn of haar capaciteiten, interesses en instelling.

Bij een outplacementbureau kunnen arbeidsmarktkandidaten zich namelijk laten testen op taalvaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid en interesse. De testen zijn multicultureel, NOA- gecertificeerd en worden afgenomen door een ervaren medewerker. Enkele dagen na de test worden de resultaten door een psycholoog met de kandidaat besproken. Belangrijk is dat de kandidaat zelf besluit en zijn of haar doelen stelt. Het outplacementbureau helpt hier alleen bij. Vervolgens kijkt het bureausamen met de kandidaat naar wat de volgende stap kan zijn. Bijvoorbeeld:

– gericht baanadvies;

– omscholing / nieuwe opleiding;

– (basis) omscholing in combinatie met outplacement

Als een kandidaat kiest voor omscholing en outplacement, dan worden de geformuleerde persoonlijke doelen meteen als vertrekpunt voor het outplacementtraject genomen.