2Binsite Artikel Website
Image default
Winkelen

De kantoorinrichting van een startend bedrijf

Stel je besluit om een eigen kantoor te beginnen, dan is de kantoorinrichting een onderdeel waar voldoende aandacht aan besteedt dient te worden. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden emt de huisstijl van het bedrijf en de ergonomie. Dit laatste is een wetenschappelijke studie van de mens en zijn omgeving. Dit heeft vrijwel altijd betrekking op een product, ruimte of werkplek. Een arbodienst controleert bij ebdrijven altijd of zij zich aan de wettelijke eisen houden van ergonomie voor de werknemers. De veiligheid en gezondheid van de werknemers moeten verzekerd worden. De ergonomie streeft als het ware naar het zodanig ontwerpen van de gebruiksvoorwerpen dat het comfort en doeltreffend functioneren van de mensen worden bevordert. Niet allen wordt dit in acht genomen bij de gebruiksvoorwerpen, want bij technische systemen dient hier ook rekening mee gehouden te worden. Er zijn mensen die de functie van ergonoom uitoefenen. Deze mensen controleren of het ontwerp van taken, jobs, producten, ruimtes en systemen tegemoetkomen aan de mogelijkheden en beperkingen van de mens. Neem bijvoorbeeld een ergonomisch bureau. Dit bureau heeft de mogelijkheid om in hoogte te verstellen. Stel je bent van nature een klein persoon, dan is het wel zo fijn als je het bureau ook kan verlagen. Anders heeft dit geen positieve gevolgen voor de nek en de zithouding. De ergonomie is opgenomen in de wet- en regelgeving. In de arbeidsomstandioghedenwet staan richtlijnen die aan bedrijven vertellen hoe ergonomisch een bedrijf te werk moet gaan om de gezondheid van de werknemers te optimaliseren. Er wordt voor de ergonomische vraagstukken meestal een adviesbureau of consulent ingeschakeld. Er zijn ook studie in het leven geroepen zoals bij de TU Delft en de TU Eindhoven die studies doen naar de beste vorm van ergonomie binnen het ontwerpen van producten, systemen en kantoorinrichtingen. Ergonomie zorgt er dus voor dat een ebdrijf als vitaal kan worden beschouwd.

http://www.bnrkantoor.nl/