2Binsite Artikel Website
Image default
Zakelijk

Waarom een Cursus ondernemingsraad?

 

Misschien denkt u het: waarvoor is een Cursus ondernemingsraad nou weer nodig? U zit in dit orgaan en denkt er het beste uit te halen. Toch wijst de praktijk uit dat werknemers meer dan eens enorm gebaat zijn bij het volgen van een Cursus ondernemingsraad. Zo kan het zijn dat de werkgever, al dan niet bewust, de regels aan zijn laars lapt. Het personeelsorgaan waar ik het net over had heeft daar een rol van groot belang bij. Door tijdig te wijzen op de gevolgen van het schenden van de regels, kan hij een hoop ellende voorkomen.

De facetten van een Cursus ondernemingsraad

Bij een Cursus ondernemingsraad komen verschillende facetten aan bod. Te denken valt aan:

  • wettelijke plichten van de werkgever;
  • wettelijke rechten van de raad zelf;
  • raadplegen van de achterban.

Misverstanden over de wettelijke plichten heb ik zojuist al even aangekaart. Rechten van de raad zelf zijn vaak gegoten in de vorm van het uitbrengen van een advies. Hierover leert u meer in een Cursus ondernemingsraad. Tot slot komt daarin de rol van de achterban aan bod. Leden van de raad zitten er namens alle werknemers en doen er dan ook goed aan naar hen allemaal te luisteren, voor zover mogelijk.

Efficiënt vergaderen

Een heikel punt bij veel deelnemers aan een Cursus ondernemingsraad is vaak het zo efficiënt mogelijk vergaderen. Niemand heeft er zin in, maar het moet wel. Gelukkig zijn er diverse tips die erbij kunnen helpen het verplichte overleg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een daarvan is het uitspreken van gedachtes. Door hardop te denken, kunnen anderen uw standpunten en ideeën beter volgen dan wanneer u uit het niets met een voorstel komt. Dit advies is op zowel de werkgever als de werknemer van toepassing. Volg voor nog meer tips een Cursus ondernemingsraad.

http://www.academy4-or.nl/or-trainingen/training-or-basis/