2Binsite Artikel Website
Image default
Woning en Tuin

Voor al je groene plannen en ideeën

Of je nu aan een plein, park, daktuin of openbare ruimte denkt, overal hoort groen terug te komen in je omgeving. En bij je eigen tuintje heb je niet per definitie hulp nodig. Met een bezoek aan wat voorbeeldtuinen of goed rondkijken in je eigen buurt, kom je al snel tot een lijstje met wensen dat je graag gerealiseerd wilt zien. Maar als het om grotere projecten gaat, is een adviesbureau waar je op kunt bouwen wel handig. Bij BTL hebben ze diverse afdelingen, maar voor de uitvoering van je groene plannen is BTL realisatie de partij waar je mee wilt werken.

Diversiteit en eenheid

Met een goed ontwerp bereik je veel meer dan alleen een groene omgeving. Een deskundig adviesbureau weet dit en kan je over alle voor- en nadelen van ontwerpelementen in het project informeren. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van fitnessapparaten aan openbare pleinen of parken. Dit zorgt er niet alleen voor dat volwassenen fitter oud worden, maar het zorgt ook voor sociale cohesie in de buurt. Je creëert hiermee weer meer samenleving, in plaats van de versnippering die de afgelopen jaren in buurten is ontstaan. Mensen komen samen, bewegen samen en helpen elkaar. 

© BTL, https://www.btl.nl/

Specialisten aan het werk

Je maakt bij de realisatie van je groene project gebruik van expertise die door jarenlange ervaring is ontstaan. Dat betekent dat de effecten van eerdere projecten gemeten zijn en deze kennis meegenomen kan worden in jouw project. Ook wordt er binnen BTL samengewerkt met de overige afdelingen, waardoor kennis tot in het kleinste detail beschikbaar is gedurende de looptijd en ontwikkeling van het project. Van bodem tot water en van bomen tot dieren, alle deskundigheid is aanwezig en werpt na de realisatie zijn vruchten af. Dat maakt na de implementatiefase het beheer en onderhoud van de nieuwe groene omgeving praktisch en doordacht.