2Binsite Artikel Website
Image default
Gezondheid

Welke zorgverleners moeten voldoen aan de WKKGZ?

De Wet Kwaliteitszorg, Klachten en Geschillen is van toepassing op alle zorgverleners, van grote instellingen zoals verzorgingstehuizen en ziekenhuizen tot zelfstandige zorgprofessionals zoals huisartsen en fysiotherapeuten. De wet is ook van toepassing op aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. Dit maakt het voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg eenvoudiger om misstanden in deze sectoren te voorkomen.

De wet is niet van toepassing op zorg waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, zoals thuiszorg en jeugdzorg.

Wanneer is de WKKGZ in werking getreden?

De Wet Kwaliteitszorg, Klachten en Geschillen is op 1 januari 2016 in werking getreden. Voor sommige onderdelen van de wet geldt een overgangsperiode, zodat zorgverleners de tijd hebben om de nodige afspraken te maken.

Zorgverleners:

  • moeten voor 1 juli 2016 beschikken over procedures voor interne melding van onvoldoende zorg en incidenten met betrekking tot de veiligheid van de patiënt;
  • moeten ervoor zorgen dat hun klachtensysteem voldoet aan de nieuwe wet en zich uiterlijk op 1 januari 2017 aansluiten bij een erkende klachtencommissie;
  • moeten vanaf 1 januari 2017 met alle zorgprofessionals die voor hen werken kwaliteitsvolle zorgovereenkomsten hebben gesloten. In de overeenkomsten zijn kwaliteitsnormen voor de zorg vastgelegd waaraan zorgprofessionals moeten voldoen. Op die manier kunnen zorgverleners de kwaliteit van de zorg waarborgen en ervoor zorgen dat klachten goed worden afgehandeld. Voor werknemers in loondienst volstaat een arbeidscontract.

 De overige onderdelen van de wet zijn op 1 januari 2016 in werking getreden. De klachtenregeling is bij de verschillende geschilleninstanties onder te brengen en iedere zorgverlener in Nederland zal zich moeten aansluiten. OP deze manier zijn we verzekerd dat de client altijd de mogelijkheid heeft om zich te kunnen beroepen en bezwaar te kunnen maken indien dit wenselijk is. Voor een overzicht van alle maatregelen die zorgverleners moeten nemen, ga je naar: www.zorggeschil.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Vaxs creme voor iedere vrouw erg nuttig

Tanden poetsen is belangrijk

Een elektronische sigaret, hoe werkt dat?

Mannenkliniek

Fysiotherapie Alkmaar bij pijn inschakelen

Vergroten van het lid door oefeningen