2Binsite Artikel Website
Image default
Particuliere dienstverlening

Scheidingsmediation voor een gezamenlijke oplossing

Bij scheidingsmediation gaat het erom dat u en uw toekomstige ex-echtgenoot zelf over uw scheiding beslissen en wat het beste is voor u beiden en vooral voor uw kinderen. Bij de bemiddeling hebben u en uw echtgeno(o)t(e) een neutrale derde partij, de bemiddelaar, en met diens hulp werkt u de problemen die u moet oplossen door, zodat jullie tweeën uw huwelijk zo amicaal en kostenefficiënt mogelijk kunnen beëindigen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere, maar niet beperkt tot het volgende: 

1. Verdeling van eigendommen (activa/verplichtingen) 

2. Tijdstip van voogdij en ouderschap 

3. Kindondersteuning / Onderhoud 

4. Pensioen 

5. Belastingen 

Bij de bemiddeling werkt het echtpaar, met de hulp van de bemiddelaar, afspraken uit over bovenstaande zaken. Soms zijn afspraken gemakkelijk te maken, soms kost het tijd en veel werk. Als het moeilijk is om tot afspraken te komen, dan komt de mediator tussenbeide. Het is de taak van de bemiddelaar om de communicatielijnen open te houden, te brainstormen, het echtpaar te testen, empathie te leren en het paar te helpen bij het nemen van beslissingen.

Bemiddelaars helpen het echtpaar zich te concentreren op de problemen die zich voordoen en proberen het echtpaar niet van de rails te krijgen. Wanneer scheidende koppels tijdens de bemiddeling van het spoor raken en wegkomen van de bovenstaande kwesties, worden ruzie, naamsberoep en slechte herinneringen aan het verleden aan de orde gesteld. 

Bemiddeling is flexibel en vertrouwelijk. Het geeft u en uw echtgenoot een manier om het conflict tussen u en uw echtgenoot te regelen op een manier die u helpt om als ouders samen te werken. Dit is uiterst belangrijk als u kinderen heeft en na uw scheiding met uw ex-echtgenoot moet communiceren. Bemiddeling zorgt voor communicatie tussen het echtpaar, die vervolgens kan worden gebruikt wanneer zij moeten discussiëren over zaken met betrekking tot de kinderen. 

Gebrek aan communicatie kan een van de belangrijkste redenen zijn geweest voor de scheiding. Bemiddeling heeft de mogelijkheid om het echtpaar te helpen opnieuw te leren communiceren, al was het maar in het belang van de kinderen, en om de relatie na de scheiding beter te maken dan de relatie tijdens het huwelijks. 

Een scheidingsmediator is neutraal en “werkt” niet voor beide ouders. Dat betekent dat de bemiddelaar geen van beide partijen advies kan geven. Zij moeten neutraal blijven, ongeacht de situatie. 

Wat de bemiddelaar wel kan doen, is het scheidende echtpaar helpen bij het formuleren van ideeën die uiteindelijk kunnen leiden tot afspraken die de tand des tijds zullen doorstaan. Die open en vrije uitwisseling van informatie maakt beide echtgenoten vrij om in vertrouwen met elkaar te onderhandelen. Omdat beide echtgenoten met dezelfde informatie werken, kost het meestal veel minder tijd om te onderhandelen over een voor beide echtgenoten zinvolle oplossing. 

Bemiddeling is vrijwillig. Het gaat slechts zo lang door als u, uw echtgenoot en de bemiddelaar dat willen. Bemiddelingen kunnen wekelijks worden uitgevoerd, om de twee weken, maandelijks of hoe vaak het echtpaar dat wil. Dit is hun bemiddeling en zij beslissen alles in het proces.

Bent u op zoek naar een mediator in Arnhem of een mediator in Amersfoort? Kijk eens op de website van Scheidendoejesamen.nl.

https://www.scheidendoejesamen.nl/