• Outplacement en meer!

  Collectief dienstbeëindiging

  10% van de personeel bij een organisatie waar op zijn minst honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

  10 personeel van een bedrijf die meer hierna 20 personeel heeft en geringer daarna honderd personeel in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

  Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging ten talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

  In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

  Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en mechaniek in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen aanspraak meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geringer hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker Wanneerje na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te aankomen moet zijn voor de markt.

  Anciënniteit 

  Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen honingbij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot veel aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

  Het traject

  Elk willen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat aansporing onder sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je huwelijk wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag onder je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief wisselkoers je nieuwe ambt gaat.

  Na het verwerken van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij prive breid uit. Andere hulpmiddelen kunnen her daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn boven een tijdje.

  Nieuwe eenheidsstatuut

  Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden ten bedienden. Het verschil te midden van beiden kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer vaarroute elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidte midden vanarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die veraf beëindigd elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers indien personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

  Hoezo outplacement

  Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de connectie te middelpunt van de werkgever en werknemers niet correct is of zodra er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

  Wat is outplacement Van Ucare?

  Door middel van outplacement wordt een werknemer aansturing een nieuwe baan Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het betreffende gewaaid aansturing Nederland, België en meer en meer Europese geraken. Intussen is Outplacement niet meer verloren te denken over het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop antwoorden en die gaat zodra volgt: Verwerk van het ontslag, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

  Categories: Aanbiedingen

  Comments are currently closed.