• Ondernemingsplan inhoud

  2binsite

  In een ondernemingsplan dienen ten minste de volgende aspecten vermeld te staan:

  Executive summary

  De lezer van uw ondernemingsplan kan weinig tijd hebben. Een ondernemingsplan begint daarom met een summary van maximaal twee vellen. Hierin worden van elk hoofdstuk en paragraaf de belangrijkste feiten vermeld:  het concept, de markt waarin u handelt, potentiële afnemers, directe of indirecte concurrenten en substituten en hoe u zichzelf onderscheidt in deze markt en natuurlijk de belangrijkste cijfers uit het financiële plan.

  Persoonlijke gegevens en ondernemerskwaliteiten

  Geef uw persoonlijke gegevens en die van uw eventuele compagnon weer. Vermeld ook uw doelstellingen om ondernemer te worden, wat u met uw concept wilt bereiken en wat uw sterke en zwakke punten zijn. Hoe gaat u verder als ondernemer? Gaat u ondernemerschapscertificaten behalen? HACCP en Sociale Hygiëne inzake een horeca zaak? Allemaal belangrijke zaken om te vermelden zodat de bank inziet dat u risico durft te nemen .

  Beschrijving concept

  In dit deel vermeld u uw bedrijfsformule. Geef daarbij antwoord op vragen als:

  Wat maakt uw idee uniek?

  Zijn er risico’s voor de onderneming?

  Wat zijn uw USP’s?

  In welke behoefte voorziet uw product of dienst?

  Marketing-mix

  In de marketing-mix moet duidelijk zijn hoe u aan uw klanten komt. Beschrijf op welke deelmarkt u zich gaat begeven, welke ontwikkelingen u daar ziet en of u daarvan profiteert, wie uw concurrenten en substituten zijn en wie uw potentiële afnemers zijn. Enkele vragen:

  Wie zijn uw directe- en indirecte concurrenten en substituten?

  Start u alleen of met compagnons?

  Neemt u personeel in dienst, parttime, fulltime, ZZP, oproepkrachten?

  Waar vestigt u uw bedrijf offline en wat wordt de domeinnaam?

  Wat is het prijsmodel en wat zijn de marges?

  Heeft u een logo en kenmerkende huisstijl?

  Heeft u bepaalde vergunningen nodig?

  Hoe gaat u uw concept promoten? Gebruikt u social media of juist vertrouwde offline media?

  Financieel plan

  Een belangrijk onderdeel is de financiele sectiel. Hoeveel investering heeft u nodig, waar gaat u dat in investeren, wat is uw eigen vermogen en waar gaat u de lening of aandelenkapitaal vandaan halen? In uw financieel plan laat u in cijfers zien dat uw bedrijf rendabel zal zijn. In de financiële sectie neemt u een investeringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting op.

  Uiteraard hoeft u niets alles zelf uit te zoeken, u kunt door ons kantoor uw ondernemingsplan laten maken.

  https://www.ondernemingsplan-laten-schrijven.nl

  Categories: Management

  Tags: ,

  Comments are currently closed.