• Oefeningen voor thuis om dyslexie te behandelen

  Het is enorm belangrijk om dyslexie op de juiste manier te behandelen. Als dit niet gebeurt, heeft een aandoening als dyslexie grote gevolgen op het kind, maar ook op de omgeving. Daarom speelt de thuissituatie van uw zoon of dochter met dyslexie een grote rol bij het leren omgaan met dyslexie. Naast dat een school een handelingsplan opstelt en men bij een specialist, zoals bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, kinderen met dyslexie behandelen, is extra oefenen raadzaam. Hierbij kunt u als ouder zijnde uw kind helpen. Op die manier kan een kind een minimaal technisch leesniveau bereiken waarmee hij of zij vervolgens verder komt in het onderwijs. Dit zal ook enkel positief uitvallen voor de toekomst. Op die manier kan een kind eveneens beter leren omgaan met dyslexie in de thuissituatie.

  School is een belangrijke factor om dyslexie vast te stellen en te behandelen

  Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal biedt hulp bij technisch lezen en spelling. Als aanvulling op deze hulp, is het belangrijk dat ook u als ouder de juiste begeleiding geeft aan uw kind. Scholen zijn ook een belangrijke factor. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.

  Ik denk dat mijn kind dyslexie heeft: wat houdt het in en is het te behandelen?

  Kan uw kind niet helemaal mee met klasgenootjes als het op lezen of schrijven aankomt? Dan is de kans aanwezig dat uw kind dyslexie heeft. Als dit het geval is, is het belangrijk dat uw kind de nodige begeleiding krijgt. Dan kunt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal inschakelen om een onderzoek te laten uitvoeren om na te gaan of uw kind dyslexie heeft. Dit betekent dat het technisch lezen en/of de spelling moeizaam gaat bij een kind, terwijl hij of zij wel voldoende intelligentie heeft. Het is belangrijk om dyslexie te laten behandelen bij een externe organisatie, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, waarbij men kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen.

  Categories: Kinderen

  Tags:

  Comments are currently closed.