2Binsite Artikel Website
Image default
Kinderen

Hoe werkt een gastouderopvang ?

In dit artikel zal ik proberen uit te leggen hoe een gastouderopvang in zijn werk gaat en welke stappen er te nemen zijn om het mogelijk te maken om een gastouder de kinderopvang voor uw kind te laten verzorgen.

Gastouders vinden

U kunt op allerlei manieren een gastouder vinden. U kunt dit zelf doen door bijvoorbeeld op internet te zoeken. Of u kunt een gastouderbureau dit voor u laten doen. Laat u dit doen zullen hier echter wel kosten aan verbonden zijn of een heeft dan een contract met het gastouderbureau voor minimaal een half jaar. Wat niet onverstandig is, is natuurlijk ook om te kijken of er recensies van gastouder te vinden zijn.

Kennismaking ouders met gastouder

Heeft u een gastouder gevonden? Dan worden allereerst de ouders utgenodigd om kennis te maken met de gastouder om te kijken of er een klik is. Natuurlijk word er ook gelijk besproken of er aan alle wensen van de ouders voldaan kan worden en of de pedagogische werkwijze van de gastouder bij de ouders past. En natuurlijk ook het tarief van de gastouder en de tijden waarvoor opvang nodig is. Als deze kennismaking beide partijen goed bevalt dan kan het gastouderbureau met de ouders een afspraak maken.

Kennismaking ouders met gastouderbureau

Als de ouders de keuze hebben gemaakt voor de gastouderopvang dan zal er een afspraak volgen met het gastouderbureau. Het gastouderbureau zal dan de gemaakte afspraken uit werken in een contract welke aangegaan word met het gastouderbureau en een contract welke de ouders aangaan met de gastouder. Zodra deze contracten getekend zijn kan uw kind naar de kinderopvang bij de ouder.

Gastouderbureau

Iedere gastouder dient aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Zo bent u er zeker van dat de gastouder voldoet aan alle eisen en dat u kinderopangtoeslag terug kunt vragen bij de belastingdienst. Natuurlijk kunt u ook altijd bij het gastouderbureau terecht met problemen die te maken hebben met de opvang en/of vragen die u heeft.

GGD 

Natuurlijk is het ook zo bij iedere opvang dat ook bij deze vorm van opvang er regelmatig controles worden uitgevoerd door de GGD om te kijken of de opvang locatie nog steeds aan alle gestelde eisen voldoet. Het is dus zeker niet zo dat er bij een gastouder geen controle is.

Gastouder en bezoekers

Van de gastouder als ook de medebewoners boven de 18 jaar oud dient er een VOG verklaring (Verklaring omtrent gedrag) aanwezig te zijn op de locatie. Ook van bezoekers die langere tijd op de opvang aanwezig zijn moet er een VOG verklaring aanwezig zijn. Natuurlijk moet de gastouder gediplomeerd zijn en een EHBO cursus bij baby’s en kinderen op zak hebben die iedere 2 jaar herhaald dient te worden. Zijn er meer dan 4 of meer kinderen op de opvang locatie aanwezig dient er ook altijd een achterwacht te zijn die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn bij calamiteiten.

Overdracht

Aan het einde van de dag als u uw kind weer komt ophalen zal er altijd een overdracht zijn zodat u weet hoe de dag is verlopen en of er nog aandachtspunten zijn. De gastouder zal dit ook op papier vast leggen.