2Binsite Artikel Website
Image default
Internet

Kiezen voor shared hosting

Wanneer je de hosting van je website wilt regelen, dan kom je altijd voor de keuze te staan. Werk je met een host die jou shared hosting aanbiedt, of kies je juist voor dedicated hosting.

Er zijn goede redenen te geven waarom je zou moeten kiezen voor shared hosting.

Niet in de laatste plaats omdat dit goedkoper is. Je deelt immers eens server met anderen en hoeft daardoor niet volledig voor de kosten op te draaien als eenling. Daarnaast zijn er nog meer goede kanten.

Meer dan genoeg

Een groot voordeel van dedicated of vps hosting is volgens velen dat je volledige vrijheid op de server hebt. Het is echter maar al te vaak zo dat juist die hoeveelheid ruimte tot problemen leidt. Wat moet je hier immers allemaal eigenlijk mee doen?

Het is dan veel beter om te kiezen voor shared hosting. De server wordt dan weliswaar op afstand ingedeeld omdat de ruimte moet worden verdeeld onder de verschillende websites, maar je hebt meer dan voldoende ruimte.

Vooral voor particulieren

Shared hosting is meestal de ideale oplossing voor mensen die een website voor privédoeleinden in de lucht willen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld een blog wilt bijhouden over je hobby. Je hebt dan slechts beperkte ruimte nodig en je wilt niet te veel belast worden met zaken die met de server te maken hebben.

Dit kan je dan op deze manier gemakkelijk oplossen. Voor deze doelgroep is het eigenlijk altijd zo dat shared hosting het meest gemakkelijk werkt. Daarom wordt deze variant ook zo vaak gekozen.