• Hoe kiest u het juiste niet-destructieve testonderzoek

  2binsite

  Hoe kiest u het juiste niet-destructieve testonderzoek

  NDO is een niet-destructieve inspectie, waarmee de kwaliteit van fouten en mogelijke gebreken van een materiaal worden vastgesteld. NDO-onderzoek wordt vaak toegepast om de laskwaliteit van werkstukken te bepalen.

  Welke NDO-onderzoek is er mogelijk

  Het doel van NDO-testen is om het bestaan, de locatie, de omvang en de aard van eventuele fouten te bepalen. De mate waarin fouten worden aangetroffen, is vooral afhankelijk van het geselecteerde NDO-onderzoek van MCI. In de materiaalkunde is magnetische inspectie bijvoorbeeld alleen geschikt voor directe detectie van defecten aan het oppervlak, terwijl röntgeninspectie zeer geschikt is voor het detecteren van fouten diep in het werkstuk.

  Bij materialen met een lage belasting voert MCI meestal maar beperkte inspecties uit. In de materiaalkunde hangt het soort onderzoek af van de belangrijkheid van het object. MCI stelt zicht de vraag hoe ernstig de gevolgen van uitval zijn, welke kosten het meebrengt…. In sommige gevallen wordt destructief onderzoek uitgevoerd maar waar mogelijk kiezen ze voor NDO onderzoek omdat de materiaalkunde bewezen heeft dat dit meer mogelijkheden biedt. NDO onderzoek kan worden toegepast op het gehele werkstuk of een deel ervan.

  Elke constructie kan specifieke gebreken hebben

  Soms kan alleen een specifieke NDO-methode worden gebruikt om deze defecten te vinden. Als het economisch redelijk is, worden verschillende geschikte niet-destructieve testmethoden aanbevolen. Hoewel er meer methoden zijn, worden we in dit artikel beperkt tot vijf methoden: zicht, magnetisch, penetrant, echografie en radiografie / röntgenstraling.

  Deze fouten zijn met een zekere kans (maar niet met 100%) te detecteren. Dit wordt ook wel de probability of detection (POD) genoemd. Iedere type NDO heeft zijn eigen POD, die afhankelijk is van het type defect waarnaar gezocht wordt. Het kiezen van de juiste NDO-methode vereist begrip van het object en voldoende materiaalkunde in het algemeen. Iets waar de experten van MCI in hoge mate over beschikken. Wanneer geen enkele NDO voldoende duidelijkheid geeft over de breuk van een materiaal zullen ze bij MCI beslissen om over te gaan tot destructief onderzoek.

  https://www.m-c-i.nl/

  Categories: Bedrijven

  Tags: , , ,

  Comments are currently closed.