2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Hoe kan ik sparen met hoge rente?

De rente die banken over spaargeld geven is nihil. U hebt echter wel de zekerheid dat u uw spaargeld weer compleet kan opnemen. Maar natuurlijk niet als de rente negatief is. Door te investeren in obligaties kunt u meer rente krijgen, maar er zijn wel risico’s. U kunt kiezen voor obligaties kopen van een bepaald bedrijf. Een andere manier is echter dat u uw geld steekt in een obligatiefonds. Dan selecteert de fondsbeheerder de obligaties. Zo´n fonds kan van een bank zijn, maar ook van een gespecialiseerd bedrijf. Over de genoemde aspecten gaat dit artikel. Maar eerst wordt ingegaan op wat een obligatie is.

 

Investeren in Obligaties

Als een bedrijf een investering wil doen en daar geld voor nodig heeft, dan kan dat een obligatielening aanbieden. De overheid en instellingen kunnen dat trouwens ook doen. Met een obligatie verplicht de uitgever zich na afloop van de looptijd het oorspronkelijk bedrag weer terug te betalen en rente te vergoeden. Die zaken worden vastgelegd als de obligatielening wordt uitgegeven. Een obligatie is dus een schuldbewijs en is verhandelbaar. Een obligatie is wat men noemt vreemd vermogen. Dit in tegenstelling tot een aandeel wat eigen vermogen is. Met een aandeel participeert men namelijk in een onderneming. Als belegger kunt u een aandeel alleen verzilveren door dat te verkopen. In de tussentijd kan men dividenden ontvangen, als de onderneming daartoe besluit. Investeren in obligaties is daarom anders dan in aandelen.

 

Obligaties kopen?

Het risico dat een investeerder in obligaties loopt, is dat de uitgever financiële problemen krijgt en niet (volledig) aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als u zou willen handelen in obligaties, dan is de dagwaarde met name afhankelijk van de marktrente. Als die omhooggaat, dan wordt het minder aantrekkelijk om obligaties te kopen en gaat de koers ten gevolge omlaag. Omgekeerd gaat die omhoog als de marktrente zakt. Hou daar dus rekening mee bij het obligaties kopen.

 

Sparen met hoge rente

Zoals in de inleiding al is genoemd, kan men zelf de bedrijven uitkiezen om daarvan obligaties te kopen. Ze worden verhandeld op de Amsterdamse effectenbeurs. Daar kunnen ze ook weer te koop worden aangeboden. Dat handelen gaat via een tussenpersoon. Een andere manier is te beleggen in een beleggingsfonds. Er zijn veel fondsen en ze beleggen in allerlei bedrijven en goederen. Sommige fondsen investeren alleen in obligaties. Die worden daarom obligatiefondsen genoemd. De fondsbeheerder daarvan bepaalt welke obligaties in de pot zitten en rekent voor het beheer een vergoeding. Zo’n fonds bezit obligaties van diverse uitgevers om het eerdergenoemde risico te verkleinen. In de inleiding werd al vermeld, dat niet alleen banken obligatiefondsen aanbieden, maar dat er gespecialiseerde bedrijven zijn die dat ook doen. U zou in het geval van een goed beheerd obligatiefonds kunnen spreken van sparen met hoge rente. Het is altijd goed om wat onderzoek te doen om te zien wat u het beste past.

 

https://ifh-holding.nl/

Gerelateerde artikelen

Schuifpui voor elk huis

Begrijpen welke rol gebarentaal speelt bij de bevordering van sociale insluiting

Bedrijf beginnen in Duitsland