2Binsite Artikel Website
Image default
Financieel

Werkkapitaalfinanciering als oplossing voor bedrijven

Veel bedrijven hebben tegenwoordig te kampen met traag betalende debiteuren. Deze debiteuren betalen traag omdat zij ook weer op hun geld zitten te wachten. Dit kan voor een bedrijf heel problematisch zijn en veel stress opleveren. In het slechtste scenario kan een bedrijf hierdoor failliet gaan, omdat ze niet aan de korte-termijn verplichtingen kunnen voldoen. Er is dan sprake van een negatief werkkapitaal. Het werkkapitaal wordt berekend door het bedrag van de vlottende activa te delen door het bedrag van de vlottende activa. De uitkomst is een indcicatie hoe een bedrijf er voor staat. Als een bedrijf moeite heeft met het op tijd betalen van crediteuren of een bedrijf kan de gewenste groei niet realiseren, kan een beroep worden op werkkapitaalfinanciering. Onder werkkapitaal vallen alle vlottende activa zoals debiteuren en voorraad. Facturen en voorraad kunnen aan een financieringsmaatschappij worden verpand en op basis daarvan maken zijn geld over, meestal 80 tot 90% van de factuurwaarde. De meest gangbare vormen van werkkapitaalfinanciering zijn: –debiteurenfinanciering -voorraadfinanciering -inkoopfinanciering Wilt u meer weten, bezoek dan onze website voor meer informatie over de jack russel

http://jackrusselopvoeden.nl