• Besturingen hoogwaardig behuisd!

  2binsite

  Besturingen vormen de kern van uw productie- of bedrijfsproces. Ze zorgen voor adequate aansturing van machines en apparaten, van informatievoorziening over uw proces. De behuizing van deze besturingen verdienen minstens net zoveel aandacht. Paneelbouw op maat maakt de besturingskast voor uw productieproces mogelijk. Hoogwaardige industriële computers (Programmable Logic Controllers – PLC’s) bestaan in veel vormen en maten.

  Panelenbouw op maat

  Deze PLCs kunnen alleen goed functioneren bij de gratie van een adequate behuizing, uitgerust met zorgvuldig ontworpen en geteste elektrische aansluitingen en bedrading. De beste panelenbouwer van Nederland heeft de kennis, ervaring, productiemiddelen, werkprocessen en tools om paneelbouw op maat mogelijk te maken.

  Ontwerpproces

  In het ontwerpstadium van de gespecialiseerde panelenbouw, wordt middels softwaretools de inrichting van de besturingskasten bepaald. Essentieel hierbij is dat de administratie van de ingangs- en uitgangssignalen (I/O) nauwgezet gebeurt. Het ontwerp wordt vastgelegd in ontwerptekeningen van de besturingskasten, ter goedkeuring van de opdrachtgever. Bij de gespecialiseerde panelenbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard, bewezen en gecertificeerde elektrotechnische componenten als: schakelaars, drukknoppen, voedingen, aansluitingen in de vorm van mesklemmen, ventilatoren voor koeling en, uiteraard, de behuizing zèlf. Door raamovereenkomsten met gerenommeerde toeleveranciers van de elektrotechnische componenten, wordt op een kosteneffectieve manier een besturingskast van hoge kwaliteit samengesteld en gebouwd. Daarbij worden te allen tijde de elektrotechnische (NEN) standaards en normen als leidraad genomen.

  Test en afnameproces

  Na de bouw worden de besturingskasten zorgvuldig en uitvoerig getest en worden de testresultaten gedocumenteerd en aangeboden ter verificatie aan de opdrachtgever. Ook wordt compliantie met elektrotechnische standaards en normen zeker gesteld en geborgd met certificaten. De ontwerpdocumentatie ondergaat, waar nodig, een laatste controlecheck waarmee het productie- en testdossier compleet is. Pas hierna volgt formele acceptatie door de opdrachtgever die, desgewenst, het volledige proces van testen kan herhalen of bijwonen. De hoogwaardige PLC’s, kwaliteit van componenten, kwaliteit van het werkproces en benodigde ervaring maken dat paneelbouw op maat alleen voorbehouden is aan de beste panelenbouwer van Nederland.

  https://www.scholtenpanelen.nl/

  Categories: Bedrijven

  Comments are currently closed.