2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Verschillende strafrechten

Het rechtssysteem in Nederland kent veel verschillende gebieden. Je hebt voor alle gebieden van het strafrecht gespecialiseerde advocaten. Zo zijn er advocaten die gespecialiseerd zijn in drugszak, geweld, doodslag of moordzaken. Vaak zijn advocatenbureaus breed gespecialiseerd in het strafrecht. Je hebt ook advocaten die zich bezighouden met het familierecht. Dat is onderdeel van het burgerlijk recht en houd zich bezig met huwelijk- en echtscheidingen, afstamming, geboorte en familie-erfenissen. Het laatste is het erfrecht en dit wordt vaak als een apart recht beschouwd. Vaak als er echtscheidingen zijn komt het familierecht aan bod. Er zijn maar weinig huwelijken die kunnen scheiden zonder conflict. Er wordt altijd wel ruzie gemaakt over iets. Soms wil de vader niet meer voor de kinderen zorgen en verdwijnt plotseling. Ook moet er alimentatie betaald worden. Dit is een betaling die de meestverdienende moet doen. Bijvoorbeeld als de vader altijd verantwoordelijk was voor de inkomsten en ze gaan scheiden dat moet de vader alimentatie betalen voor de kinderen. Soms en de kinderen hun achternaam veranderen als de vader we is gegaan bij de moeder. Misschien heeft de vader altijd huiselijk geweld gepleegd en is de moeder daarna bij hem weggegaan met de kinderen. Kinderen groeien dan bijna op zonder hun vader en weten dat hij niet goed was voor hun gezin. Kinderen dragen dan nog wel altijd de achternaam van hun vader terwijl ze dit niet willen. Ze kunnen dan naar het gemeentehuis gaan om hun achternaam te veranderen, maar dit kan wel pas vanaf je 18e levensjaar. Soms kan het ook eerder maar dan kost het heel veel moeite. Een achternaam wijzigen kan nooit zonder advocaat. De rechter moet namelijk altijd beslissen of je je achternaam mag veranderen en hier heb je ook een advocaat bij nodig. Ook moet je een formeel verzoekschrift indienen met redenen voor het wijzigen van je achternaam, hier kan een advocaat bij helpen.

 

http://www.EBHLegal.nl