2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Vakbonden voor salaris afspraken

Heel lang geleden is er een in Nederland de eerste landelijke vakbond opgericht. Dit gebeurde namelijk in 1866 toen de landelijke bond typografen opgericht werden. Voor deze tijd er bestonden en wel lokale vakbonden die ervoor zorgde dat er afspraken gemaakt werden voor de werknemers. Afspraken over onderwerpen zoals salaris en het aantal uren dat iemand moest werken. Het was niet genoeg als je kijkt naar de omstandigheden waarin de werknemers moesten werken. Er moesten eigenlijk betere afspraken worden gemaakt. Vandaag de dag zijn er nog steeds vakbonden die hier dingen voor regelen. Het ontstaan van de vakbond is nog steeds zichtbaar en iedereen staat sterker wanneer er samengewerkt wordt. Een vakbond zorgt ervoor dat de werknemers die aangesloten zijn bij een bond beschermd worden. Iedereen die werkzaam is in die branche moet een bepaald loon krijgen voor de werkzaamheden die zij verrichten. Ook staan er afspraken in over de omstandigheden waarin zij werken zoals de frisse lucht en dergelijke. Ook de afspraken over ziektedagen en vakantiedagen staan in de vakbond. De vakbond zorgt dat alle arbeidsovereenkomst worden nageleefd. De werkgever moet zich houden aan de regels van de vakbond en mag hier niet zomaar vanaf wijken. Anders mogen de werknemers een aanklacht indienen. Voor verschillende branches bestaan andere regels. Je hebt bijvoorbeeld de cao-bouw of de cao-schilders. Het zijn allebei sectoren die in de bouw zitten maar er gelden wel weer andere regels voor. De vakbond zorgt ervoor da iedere cao goed wordt nageleefd en er geen fouten worden gemaakt. Als de branche vind dat er dingen het CAO niet juist zijn dan kunnen ze in opstand komen. Zo kan er een hele branche gaan staken met zijn alle om een bepaalde regel in de cao te krijgen. Vaak lukt dit dan wel. Als je meer informatie wilt over jouw vakbond kun je terecht bij het CBBS.

http://www.CBBS.nl