2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Schoonpand; schoonmaakbedrijf in Amstelveen

U moet er waarschijnelijk niet aan denken, maar in de toekomst kunt u om verschillende redenen besluiten te verhuizen naar een andere woning. Misschien wijzigt uw gezinssituatie zich, krijgt u beter betaald werk in een andere stad aangeboden of is de reden dat u gewoon aan een andere omgeving toe bent. Indien u de eigenaar van uw huidige woning bent, zult u haar al dan niet door tussenkomst van een makelaar ter verkoop aanbieden. Betreft het een woning die u huurt bij de gemeente zal ook van u verwacht worden dat u het pand in een goeie conditie achterlaat. 

In het eerste geval zal een eventuele koper de uiteindelijke koopprijs laten afhangen van de staat waarin uw huis zich bevindt. Bij de taxatie en de bezichtiging zal men letten op eventuele met het blote oog zichtbare tekortkomingen en aan de hand daarvan of het verrichten van reparaties voor de aankoop of een lager bedrag, afdwingen. Mocht na de verkoop blijken dat bijvoorbeeld een kapotte buis voor een verzakking van de vloer zorgt en u als eigenaar op een listige manier dit gegeven had verdoezeld, belanden we in het gebied van de verborgen gebreken, hetgeen in een lange juridische nasleep kan resulteren. Hoe u dit kan voorkomen door uw woning of pand door het team van schoonmaakbedrijf Amstelveen te laten onderhouden, zullen wij in dit artikel in het kort nader toelichten. 

Verborgen gebreken

Een verborgen gebrek in juridische zin kan het best worden omschreven als een omstandigheid welke na de verkoop van uw huis (in dit geval), aan het licht komt. Uw koper zou indien hij op de hoogte was van het feit dat er bijvoorbeeld een stroomkabel liep onder de dubbele vloer van uw zolder, wellicht niet tot de koop zijn overgegaan. Ook het feit dat hout boorders de balken van binnenuit aan het vernietigen waren zou hem daarvan hebben weerhouden. Hij wilde die ruimte immers inrichten als slaapkamer voor zijn jonge kinderen. 

Informatieplicht – Onderzoeksplicht

Als huiseigenaar heeft u de verplichting aspirant kopers op de hoogte te stellen van eventuele tekort komingen aan uw huis. Indien u in het bovenstaand voorbeeld dus op de hoogte was van de storende factoren maar besloot ze te verzwijgen, kan de koper u aansprakelijk stellen voor de last die hij ondervindt van het gebrek. Ook kan hij de verkoopovereenkomst laten ontbinden indien u de kabels op de een of andere manier had gecamoufleerd. De aspirant koper heeft namelijk ook een onderzoeksplicht hetgeen over het algemeen betekent dat hij tijdens het bezichtigen van het pand ook zelf moet nagaan of alles in orde is. Zag hij de kabels en de rottende balk en nam hij dat voor lief, dan kan hij zich in een later stadium niet op deze gebreken beroepen ter vernietiging van het contract. 

Schoonmaken is ook een vorm van onderhoud

U kunt u zelf heel wat ellende besparen bij een eventuele verkoop, door op een regelmatige basis uw woning grondig door ons team te laten schoonmaken. Zulks als aanvulling van uw wekelijkse schoonmaakbeurt in Amstelveen
Onze werknemers zijn er namelijk opgetraind om mogelijke bouwtechnische mankementen gelijk te identificeren bij het schoonmaken. Aan de hand van het door hen uitgebracht verslag adviseren wij u hoe een dergelijk probleem het best opgelost kan worden. De aanwezigheid van houtboorders zou hen bijvoorbeeld gelijk zijn opgevallen, alsook dat de verzakking het gevolg is van een kapotte afvoerbuis. 

Onze diensten

Wij zijn gespecialiseerd in de schoonmaak, de reiniging en het onderhoud van: 

  • tapijten
  • Een op te leveren pand na renovatie, verbouwing, verkoop of verhuizing. Daarnaast kunt u ons ook benaderen indien u vanwege drukte of een verminderde lichamelijke gesteldheid huishoudelijke hulp behoeft. 
  • Kantoorschoonmaak

Over deze diensten, welke er op gericht zijn uw pand te behoeden voor waarde daling door slecht onderhoud. 
Hierdoor komt u bij een eventuele verkoop niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft kunt u deze altijd richten aan de directie van schoonmaakbedrijf Amstelveen. 

Of vraag nu een op maat gemaakte offerte aan.

https://schoonpand.nl/schoonmaakbedrijf-amstelveen/