2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Je hebt er recht op

Je hebt er recht op

Je zit met een probleem. Het heeft te maken met het recht dat je hebt ergens op. Of er is jou onrecht aangedaan.  Je wilt het oplossen, maar merkt dat je dat zelf niet (meer) kunt. Je hebt hulp nodig, maar je weet niet precies van wie. Je denkt dat je de hulp van een advocaat nodig hebt. Maar wat doen zij precies voor je? Misschien kan één van de IJsseladvocaten je helpen?

Soorten recht en mediation

Het advocatenkantoor in Deventer biedt hulp bij zaken omtrent recht en geeft bemiddeling.

  • Strafrecht: Deze vorm van recht schakel je in als je ergens van verdacht wordt. Het kan zijn dat je verdacht wordt van diefstal, inbraak of mishandeling.
  • Jeugdrecht: Dit recht is er voor kinderen tot 18 jaar. Het civiele jeugdrecht  staat voor kinderbescherming. Bescherming tegen ouders kan door middel van ondertoezichtstelling (van een gezinsvoogd) en uithuisplaatsing. Jeugdstrafrecht valt ook onder deze categorie.
  • Arbeids- en ambtenarenrecht: Deze vorm van recht kan ingeschakeld worden bij een arbeidsconflict. Dat kan bijvoorbeeld gaan over ontslag, arbeidsvoorwaarden, problemen rondom ziekte en herstelbegeleiding.
  • Personen- en familierecht: Dit recht kun je inschakelen als je een echtscheidingsadvocaat nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld bij zaken als omgangsregeling (met kinderen), alimentatie, boedelscheiding en verdeling van opgebouwde pensioenrechten. Onder dit recht vallen ook voornaamswijziging, ouderlijk gezag, einde samenwonen, erkenning (of ontkenning) van het vaderschap en dergelijken.
  • Mediation: Bij een conflict kan een mediator er bij helpen om tot een oplossing te komen, die voor beide partijen goed genoeg is. Het wordt vooral gebruikt bij echtscheiding of een arbeidsconflict.
http://www.ijsseladvocaten.nl/