2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Bestrijden van legionella in de watervoorziening

Gebouwen met vertakte leidingnetwerken hebben vaak te kampen met legionella.

Conventionele maatregelen zoals thermische of chemische desinfectie zijn vaak niet haalbaar of brengen niet het gewenste succes op lange termijn. Membraan filtratie bij de drinkwatertoevoer en eventueel in de warmwatercirculatie hebben bewezen een oplossing te zijn in combinatie met andere technische maatregelen.

Een effectief en blijvend effectief herstel van met legionella besmette drinkwatersystemen is een uitdaging. Vooral in oude gebouwen is het vaak niet of alleen maar tegen hoge kosten mogelijk om aan legionella preventie te doen. In oude gebouwen verwarmen de warmwaterleidingen die vaak slecht geïsoleerd zijn, de nabijgelegen koudwaterleidingen, waarin legionella zich dan ook snel kan vermenigvuldigen.

Ultrafiltratie tegen legionella andere micro-organismen

Ultrafiltratie zorgt voor een drastische vermindering van de legionellabesmetting en de groei van de biofilm in het leidingnetwerk van een gebouw. Het verwijdert bacteriën zoals legionella en protozoën zoals amoeben volledig uit het water. Op deze manier kan nieuwe vervuiling worden voorkomen en de kans op herbesmetting in het gehele leidingsysteem drastisch worden gereduceerd. In combinatie met het uitschakelen van elementaire technische defecten, kunnen zelfs al verontreinigde systemen herstellen en zijn dan permanent beschermd. De installatie van ultrafiltratie in de warmwatercirculatieleidingen vermindert de al aanwezige kiemen die anders steeds verder in het warme water zouden circuleren.

Membraan filtratiebelooft een economische en onderhoudsvriendelijke oplossing.

Het water wordt gefilterd door een high-tech membraan dat afkomstig is van medische technologie. Deze gepatenteerde technologie heeft filterporiën van maar 20 nm. Ter vergelijking: een menselijk haar is 60.000 nm dik. De filterporiën vormen zo een barrière tegen alle kiemen, waaronder Legionella. Als er een membraandefect optreedt dat groot genoeg is om ziektekiemen door te laten, wordt de installatie automatisch gestopt en wordt de operator gewaarschuwd.

Wat doel een trilzeef bij waterzuivering

Een trilzeef dient niet om bacteriën uit het water te filteren maar wordt gebruikt om vaste of droge stoffen te scheiden van het water. Deeltjes zo fijn als 400 mesh (37 micron) kunnen worden gescreend in toestellen waar soms tot vier trilzeven aanwezig zijn. Een trilzeef trilt om zijn massamiddelpunt waardoor ze een maximale manier van zeven kan bereiken.